Postępy prac w kwietniu 2014

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.

dodano: 2014-04-23

Postępy prac w kwietniu 2014

Na budowie węzła multimodalnego Łódź Fabryczna trwają prace w części tunelowej i stacyjnej. W części stacyjnej realizowane są prace podstropowe (wykop), a także konstrukcja stropu na poziomie 0. W części północnej stawiane są również słupy i ściany, na których na przełomie kwietnia i maja będą montowane pierwsze elementy prefabrykowane. I tak w tym celu stawiane są słupy – wykonywanych jest ok. 15 słupów tygodniowo.

Konstrukcja stropu 0 jest realizowana dwoma metodami:

- z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych

- jako konstrukcja monolityczna

Metoda  z wykorzystaniem prefabrykatów realizowana jest poprzez montaż potężnych 2-przęsłowych belek nośnych o wysokości ok. 2 m w osiach głównych, następnie powstałe pomiędzy belkami pola wypełniane są prefabrykowanymi elementami płytowymi. W dalszej kolejności na tych prefabrykatach budowany jest tzw. żelbetowy nadbeton – płyta o grubości ok. 20 centymetrów. Cały montaż stropu z wykorzystaniem prefabrykatów na terenie parkingów i dworca PKS potrwa ok. 3 miesięcy. W międzyczasie ruszą też podobne prace w części stacyjnej – z pominięciem obszaru zachodniego, przy którym prace już trwają. Część stropu w zachodnim obszarze stacji jest wykonywana w systemie monolitycznym, bez wykorzystania materiałów prefabrykowanych i w tym obszarze zaawansowanie prac wynosi ok. 50 proc. 

Wykop – w obszarze stacji średnia wydajność wydobywania urobku wynosi ok. 5,5-6 tys. m szesc. dziennie. Roboty ziemne są prowadzone w sposób bardzo efektywny. Taki ich przebieg odbywa się dzięki bardzo dobremu przygotowaniu, świetnej organizacji placu budowy, a także sporych inwestycji w drogi technologiczne na terenie całej budowy.

Prace ziemne nabrały przyspieszenia, a to pozwoli wkrótce przyspieszyć rozpoczęcie prac przy budowie płyty dennej na stacji.

W części tunelowej na odcinku od ul. Niciarnianej do ul. Kopcińskiego wykonano 100 proc. ścian szczelinowych i 95 proc. płyty stropowej. Na odcinku od Kopcińskiego do stacji trwają prace przy budowie ścian szczelinowych. Prawdopodobnie 26 kwietnia zamknięta zostanie ulica Tramwajowa; przystąpimy do prac przygotowawczych w postaci przekładek instalacji. W istniejącym odcinku tunelu trwają prace ziemne, a także budowa płyty dennej o grubości 0,8 m. Wykonano ok. 20 proc. tej płyty. Na tzw. chudym betonie, który stanowi warstwę przygotowawczą, układana jest izolacja wodoszczelna w postaci maty bentonitowej, a na styku płyty dennej ze ścianą tunelu – wąż iniekcyjny i taśma „water stop”.

Na głowicy zachodniej prace są również zintensyfikowane i różnorodne. Polegają one przede wszystkim na pracach rozbiórkowych (stare przejście pod Kilińskiego), przekładkach istniejących i kolidujących instalacji, ale przede wszystkim Generalny Wykonawca rozpoczął wykonywanie ścian szczelinowych.

Zobacz filmy z placu budowy

Zobacz zdjęcia z placu budowy