Postępy prac - czerwiec 2014

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.

dodano: 2014-06-17

Postępy prac - czerwiec 2014

Na terenie budowy nowego Dworca Łódź Fabryczna trwają prace w obszarze stacji i tunelu.

W obszarze stacji trwa budowa stropu poziomu 0. W części parkingu PKS zakończono już montaż elementów prefabrykowanych; trwają przygotowania do betonowania - na zamontowanych prefabrykatach ułożona zostanie 20-centymetrowa warstwa betonu.

Trwają prace przygotowawcze do montażu elementów prefabrykowanych nad kolejną częścią - dworca PKP – w tym celu budowanych jest 75 słupów w tym obszarze.

W części zachodniej (w pobliżu ul. Kilińskiego) strop jest budowany w systemie monolitycznym. Po zakończeniu tych prac  rozpocznie się montaż rusztowań pod konstrukcję stalową dachu w tej części. Jednocześnie w tamtym obszarze planowane są prace przy budowie galanterii betonowej (schodków, murków, itp.).

Na terenie stacji realizowane są prace ziemne – zaawansowanie w tym zakresie jest szacowane na ok. 80 proc. Trwają też prace przygotowawcze związane z płytą denną – układany jest chudy beton, a także wykonywane jest podkuwanie ścian i baret dla oparcia płyty dennej (tzw. bruzdy projektowe). Prace te są realizowane za pomocą różnych metod, m.in. kucia ręcznego, kucia mechanicznego, a także metodą wysokociśnieniowego cięcia wodą. Metoda ta jest stosowana ze względu na jej nieinwazyjność, pozwala na unikanie drgań i sił mogących powodować mikropęknięcia i uszkodzenia baret. Trwa również czyszczenie i reprofilowanie pozostałych elementów konstrukcji pod stropem.

W tym tygodniu zaplanowano zabetonowanie betonem konstrukcyjnym pierwszej działki roboczej płyty dennej, po której w przyszłości będą jeździć pociągi. Obszar płyty podzielono na 150 działek roboczych o wielkości 20x20 m. Grubość płyty dennej będzie wynosić od 1,2 m do 2,4 m.

W obszarze głowicy zachodniej trwają zaawansowane prace przy ścianach szczelinowych i baretach. Prawdopodobnie w lipcu rozpocznie się układanie chudego betonu na pierwszej działce roboczej na stropie pośrednim w tym obszarze. Jednocześnie usuwane są kolizje wodno-kanalizacyjne.

 

Na terenie tunelu – na odcinku do ul. Kopcińskiego do końca czerwca potrwają prace ziemne. Niebawem rozpocznie się wykonywanie ściany wewnętrznej wypełniającej między baretami, która podzieli tunel na dwie nawy. W ścianie tej znajdą się przejścia ewakuacyjne. Wykonano ok. 60 proc. płyty dennej w tym odcinku tunelu. W wakacje rozpoczną się prace konstrukcyjne pod płyty podtorowe.

Zobacz filmy z placu budowy

Zobacz zdjęcia z placu budowy