Badania geologiczne

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.

dodano: 2012-06-26

Badania geologiczne

Generalny Wykonawca przeprowadził na terenie inwestycji badania geologiczne. Geolodzy wykonali odwierty do głębokości ok. 70 m. Z badań wynika, że poziomy wody wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla głównego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie  stacji stabilizują się na podanym poziomie, czyli ok. 207 m n.p.m.  Sytuacja wygląda inaczej w rejonie tunelu. Jak zaobserwowano w piezometrach (rurach sprawdzających wahania poziomu wody gruntowej), zamontowanych wzdłuż projektowanego przebiegu tunelu, poziom wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego wzdłuż tego odcinka waha się od 208 m n.p.m. na zachodzie do aż 214 m n.p.m. po stronie wschodniej. Zwiększony poziom wody zwiększy oddziaływanie siły wyporu na konstrukcję. Te rzeczywiste warunki wodno-gruntowe, inne w stosunku do podanych w PFU, które Wykonawca zastał na budowie i określił po wykonaniu szczegółowych badań geologicznych, są obecnie przedmiotem analizy technicznej.

Zobacz filmy z placu budowy

Zobacz zdjęcia z placu budowy