Aktualności

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.

dodano: 2012-06-28

Dar dla MOW

System filtro-wentylacyjny firmy Drager, w tym zawory rozetowe, ciśnieniowe i płytowe, filtry wstępne, a także 11 sztuk drzwi gazoszczelnych z ryglami i napisami Auf/Zu - to elementy wyposażenia poniemieckiego schronu przeciwlotniczego Luftschultz Raum, który znajdował się w zaadoptowanej piwnicy zdemontowanego budynku dworca Łódź Fabryczna. Elementy te jeszcze przed rozbiórką budynku zostały zdemontowane przez Generalnego Wykonawcę i przekazane do Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Zostaną wykorzystane do rekonstrukcji wyposażenia wnętrza schronu dowodzenia Baterii Przytór. Zdaniem dyrektora Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu Piotra Piwowarczyka, wyposażenie przekazane przez Generalnego Wykonawcę jest niezwykle cenne dla Muzeum. Jak zaznaczył, na uznanie zasługuje fakt, że demontaż tych wartościowych historycznie elementów został wykonany z najwyższą starannością.... więcej

dodano: 2012-06-28

Szkolenie na gruzach

Na terenie budowy nowego dworca Łódź Fabryczna odbyły się ćwiczenia strażaków z psami ze Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej Komendy  Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Umiejętności odnajdowania żywych ludzi w gruzowiskach ćwiczyli i doskonalili: 3-letni chesapeake o imieniu „Red”, 2-letni labrador „Drago”, 7-miesięczny czarny labrador „Tilo” i doświadczony 10-latek „Gabo”.... więcej

dodano: 2012-06-26

Badania geologiczne

Generalny Wykonawca przeprowadził na terenie inwestycji badania geologiczne. Geolodzy wykonali odwierty do głębokości ok. 70 m. Z badań wynika, że poziomy wody wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla głównego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie  stacji stabilizują się na podanym poziomie, czyli ok. 207 m n.p.m.  Sytuacja wygląda inaczej w rejonie tunelu. Jak zaobserwowano w piezometrach (rurach sprawdzających wahania poziomu wody gruntowej), zamontowanych wzdłuż projektowanego przebiegu tunelu, poziom wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego wzdłuż tego odcinka waha się od 208 m n.p.m. na zachodzie do aż 214 m n.p.m. po stronie wschodniej. Zwiększony poziom wody zwiększy oddziaływanie siły wyporu na konstrukcję. Te rzeczywiste warunki wodno-gruntowe, inne w stosunku do podanych w PFU, które Wykonawca zastał na budowie i określił po wykonaniu szczegółowych badań geologicznych, są obecnie przedmiotem analizy technicznej.... więcej

dodano: 2012-06-11

Prace rozbiórkowe

Trwają prace rozbiórkowe budynków w okolicy ul. Składowej. Zadaniem Generalnego Wykonawcy było rozebranie ok. 20 kamienic wraz z oficynami.... więcej

dodano: 2012-06-09

Rozebrano stary budynek

Przeprowadzono rozbiórkę starego budynku dworca Łódź Fabryczna. Prace były prowadzone częściowo ręcznie, a częściowo mechanicznie. Wcześniej robotnicy porządkowali budynek i posegregowali materiały, tak by zgodnie z prawem budowlanym, trafiły one na odpowiednie składowiska tego typu odpadów.... więcej

dodano: 2012-06-09

Prace przy fasadzie

Na przełomie maja i czerwca specjalistyczna firma realizowała prace przy fasadzie starego budynku, których celem było zachowanie niektórych elementów architektonicznych zachowujących wartość historyczną. Zdemontowano elementy takie jak: gzymsy, parapety, tralki, części attyk. Elementy te trafiły do specjalistycznych pracowni, gdzie będą poddane niezbędnym naprawom, a następnie odtwarzane w specjalnych formach. Odtworzone elementy z fasady będą wkomponowane w nowy budynek dworca.... więcej

Zobacz filmy z placu budowy

Zobacz zdjęcia z placu budowy